Ανακοινώσεις

23/05/2016
Μπορείτε να καταθέσετε την ετήσια συνδρομή σας στο Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΚΕ ALPHA BANK (Παπάγου 202), IBAN GR42 0140 2020 2020 0278 6006 924 (δικαιούχος ο Ταμίας Εμμανουήλ Γ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ).
22/05/2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 1ου  Θερινού Σχολείου Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Πίνακας με αλφαβητική σειρά) Α/Α Επώνυμο
03/05/2016
XVèmes   Journées Internationales de Sociologie du Travail,   «Crise(s) et mondes du travail», LEST –KEGMOKOP,   Αθήνα, Πάντειο Παν/μιο, 11-13 Μαΐου   Πληροφορίες για το Συνέδριο: http://jist2016.sciencesconf.org/   Δελτίο Τύπου  
10/04/2016
Θεματικές Ομάδες της ΕΚΕ»    Σας  ενημερώνουμε  ότι  έχουν ενεργοποιηθεί οι εξής τέσσερις Θεματικές Ομάδες:   1.     Κοινωνιολογική /Κοινωνική Θεωρία (ομ. Καθ. Νικος Τάτσης, ομ. Καθ. Μαρία Αντωνοπούλου(marianantonopoulou3@gmail.com   nicholas.tatsis@gmail.com)
25/03/2016
Ο τελικός αριθμός των ατόμων που θα παρακολουθήσει τις εργασίες του 1ου Θερινού Σχολείου Πάρου θα ανέλθει στα δεκαέξι (16). Θα επιλεγούν, κατά προτεραιότητα: Ø υποψήφιοι διδάκτορες ιδρυμάτων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, Ø μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, Ø άτομα με συναφείς ιδιότητες από την τοπική κοινωνία της Πάρου.   Εφόσον ο αριθμός των επιλεγόμενων υπερβεί τον προβλεπόμενο, θα συνταχθεί πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
08/03/2016
Διοικητικό Συμβούλιο, 2016-18 Πρόεδρος: Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, apospapa@hua.gr
08/03/2016
2ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης,  Ρόδος,   20-22  Μάιου 2016   Παράταση κατάθεσης περιλήψεων μέχρι και την 31η Μαρτίου 2016.   Περισσότερες λεπτομέρειες στο: http://socedu2016.aegean.gr/  
29/02/2016
XII SPANISH CONGRESS OF SOCIOLOGY  Great transformations, new challenges for sociology June 30-July 1-2, 2016 Universidad de Oviedo, Gijón (Spain)   ΧΙΙ Συνέδριο  Κοινωνιολογίας   της  Ισπανικής  Κοινωνιολογικής Εταιρίας, 30 Ιουνίου -2  Ιουλίου  2016    
11/02/2016
ESA- European Sociological Association   Θερινό Σχολείο για Υπ. Διδάκτορες, Λισαβόνα, 19-21 Ιουνίου  2016   Αιτήσεις μέχρι 29  Μαρτίου 2016 στην ιστοσελίδα της  ESA:    http://www.europeansociology.org/phd-research.html