Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην Κοινωνιολογία και την παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο.

Επιπλέον, στόχοι της εταιρείας είναι:

α) η μελέτη των κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων στον ελλαδικό χώρο αλλά και παγκόσμια,
β) η προώθηση των κοινωνιολογικών σπουδών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας,
γ) η συλλογική και ατομική υποστήριξη όσων υπηρετούν τον επιστημονικό κλάδο της Κοινωνιολογίας και
δ) η προσπάθεια παροχής ωφέλιμης γνώσης για τη νεοελληνική κοινωνία εν γένει.
 
Προς το σκοπό αυτό οργανώνει ημερίδες, συνέδρια και άλλες επιστημονικές συναντήσεις. 
Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Σύντομα επίσης θα λειτουργήσουν και οι θεματικές ομάδες, οι οποίες συσπειρώνουν τα μέλη, που ενδιαφέρονται να θεραπεύσουν επιμέρους πεδία ή κλάδους της κοινωνιολογίας.