- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο - «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ − ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ»

10/12/2015

Αθήνα, 10-12 Δεκεμβρίου 2015

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ, οδός Σοφοκλέους 1, 10559

 

Διαβάστε εδώ το πρόγραμμα

 

Περιλήψεις εισηγήσεων

 

Χάρτης της διεύθυνσης όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο (Σοφοκλέους 1, κέντρο Αθήνας)