Διατίθεται ελευθέρα το πρώτο τεύχος, Ιανουαρίου 2014 της "Κοινωνιολογικής Επιθεώρησης", περιοδικής έκδοσης της ΕΚΕ.