Κοινωνιολογική Επιθεώρηση

Το  Tεύχος  2-3  της   Περιοδικής  Έκδοσης  της   Ελληνικής  Κοινωνιολογικής  Εταιρείας,  Κοινωνιολογική  Επιθεώρηση    Το Μονογραφικό   Τμήμα  (επιμέλεια: Στεφανία  Καλογεράκη  και Μαρία  Κούση  περιλαμβάνει  μελέτες  σχετικά    με  τις  «Ερευνητικές  Πρακτικές και  Μεθοδολογικές  Προκλήσεις   στη  Μελέτη   των   Κοινωνικών  Επιπτώσεων  της  Οικονομικής   Κρίσης» , Ιούλιος  2015  είναι  διαθέσιμο.