3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

05/02/2017

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας  της Εκπαίδευσης,

στο  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Λευκωσία,  27 και 28 Απριλίου 2018,

Με  θέμα:  «Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση»

 

Μπορείτε   να   δείτε  την  Ανακοίνωση