Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο, 2020-22

 

Νίκος Δεμερτζής - Πρόεδρος, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, ndemert@media.uoa.gr / ndemertzis@ekke.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: www.nicolasdemertzis.com

 

Ιωάννα Τσίγκανου - Αντιπρόεδρος, Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, jtsiganou@ekke.gr

 

Χριστίνα Καρακιουλάφη - Γραμματέας, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, chkarakioulafi@gmail.com / karakichr@uoc.gr

 

Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος - Ταμίας, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, apospapa@hua.gr / apapadopoulos@ekke.gr

 

Χρύσα Ζάχου - Υπεύθυνη δημοσιευμάτων, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Αmerican College of Greece–Deree, czachou@gmail.com

 

Νίκος Ναγόπουλος - Υπεύθυνος θεματικών - επιστημονικών ομάδων, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, n.nagopoulos@soc.aegean.gr

 

Παναγιώτης Ζάννης - Υπεύθυνος εκδηλώσεων, Δρ. Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, zannis1996@gmail.com

 

Φωτεινή Τζαβέλλα - Μέλος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, tzavella@uop.gr   

 

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη - Μέλος, Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, ahadji@ekke.gr