Μέλος διεθνών ενώσεων κοινωνιολόγων

13/04/2011
Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία είναι μέλος της Διεθνούς 'Ενωσης Κοινωνιολόγων (ISA) και της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης Κοινωνιολόγων (ESA) (βλ. κατάλογο συνδέσμων).