Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Hellenic Sociological Society
www.facebook.com/hellenicsociologicalsociety

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
www.ekke.gr

Ενώσεις κοινωνιολόγων

International Sociological Association
(Διεθνής ένωση κοινωνιολόγων)
www.isa-sociology.org

European Sociological Association
(Ευρωπαϊκή ένωση κοινωνιολόγων)
www.europeansociology.org

Βάση δεδομένων και οδηγός για θέματα, συγγραφείς περιοδικά κ.α.
www.sociosite.net

Λίστες ενημέρωσης και συζήτησης
(Mailing and discussion lists)

Η εγγραφή είναι δωρεάν και γίνεται με αποστολή σχετικού email.

Θέματα διδασκαλίας της κοινωνιολογίας (από την αμερικανική ένωση κοινωνιολόγων)
Teachsoc@googlegroups.com

Ενημέρωση για εκδηλώσεις (της ευρωπαϊκής ένωσης κοινωνιολόγων)
EUROPEAN-SOCIOLOGIST@JISCMAIL.AC.UK