Ο Pόλος των Ανδρών στην Ισότητα των Φύλων

Eυρωπαϊκή Μελέτη  με τίτλο: «Ο Pόλος των Ανδρών στην Ισότητα των Φύλων»

Το μέλος του Δ.Σ. Δρ  Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη συμμετείχε  ως εμπειρογνώμων για την Ελλάδα στη  μελέτη «Ο Pόλος των Ανδρών στην Ισότητα των Φύλων» The Role of Men in Gender Equality -  DG Justice - European Commission ec.europa.eu

Eurpean Report