Ανακοίνωση πραγματοποίησης διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με θέμα: «Καταστροφές, Συγκρούσεις, και Κοινωνικές Κρίσεις: Αιτίες, Επιπτώσεις και Αποκρίσεις»

31/03/2014
18-19 Σεπτεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Ρέθυμνο, Κρήτης.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε τον σύνδεσμο: http://www.dcscrn.org/cfp-dcscrn-interim-14