1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης - Ιωάννινα 16 και 17 Οκτωβρίου 2014

10/04/2014
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2014, με θέμα: 
 
«Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: 
Παρόν και Προοπτικές»