Νέος Τραπεζικός Λογαριασμός ΕΚΕ

30/04/2014
Αγαπητοί φίλοι/ες, 
O Τραπεζικός Λογαριασμός της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας έχει αλλάξει.
Για τις οικονομικές συναλλαγές σας με την Εταιρεία παρακαλώ χρησιμοποιείστε τα παρακάτω στοιχεία:
 
Αριθμός λογαριασμού : 153002101151016
ΙΒΑΝ : GR03 0140 1530 1530 0210 1151 016
BIC/SWIFT ALPHA BANK :
 
Δικαιούχος: Ιωάννης Καμαριανός 
Ταμίας ΕΚΕ