Περιεχόμενα του πρώτου τεύχους της Κοινωνιολογικής Επιθεώρησης
17/07/2013
Περιεχόμενα του πρώτου τεύχους της Κοινωνιολογικής Επιθεώρησης    
Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου της ΕΚΕ    
17/07/2013
Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου της ΕΚΕ
17/07/2013
Πρόσκληση Συμμετοχής Δελτίο Συμμετοχής
17/07/2013
Πρόσκληση Συμμετοχής Δελτίο Συμμετοχής
Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην Κοινωνιολογία και την παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο.