Εκδόσεις

Κυκλοφόρησε το Τεύχος Νο 4o της περιοδικής Έκδοσης της ΕΚΕ "Κοινωνιολογική Επιθεώρηση". Εκδίδεται  από  τις  εκδόσεις ‘ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ’ www.epikentro.gr
Το  Tεύχος  2-3  της   Περιοδικής  Έκδοσης  της   Ελληνικής  Κοινωνιολογικής  Εταιρείας,  Κοινωνιολογική  Επιθεώρηση    Το Μονογραφικό   Τμήμα  (επιμέλεια: Στεφανία  Καλογεράκη  και Μαρία  Κούση  περιλαμβάνει  μελέτες  σχετικά    με  τις  «Ερευνητικές  Πρακτικές και  Μεθοδολογικές  Προκλήσεις   στη  Μελέτη   των   Κοινωνικών  Επιπτώσεων  της  Οικονομικής   Κρίσης&
Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου με ISBN
Παιδική  Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές,  Ιστορικές  και Παιδαγωγικές  Διαστάσεις,    Πρακτικά  Συνεδρίου Επιστημονική  Επιμέλεια,  Χ. Μπαμπούνης, Αθήνα,  ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών,  2014 ISBN: 978-960-466-143-5      
Πρακτικά  4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΚΕ Κοινωνικές Ταυτότητες και  Κοινωνική Συνοχή. Προκλήσεις , Προοπτικές.  Επιμέλεια Αργύρης Κυρίδης. Αθήνα, 2014
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΕΚΚΕ-σειρά Μελέτες-Εκθέσεις    το βιβλίο: Γυναικεία  Μετανάστευση στην Ελλάδα: Οδικός χάρτης πολιτικών κοινωνικής ένταξης.   Επιμέλεια  Ιωάννα Τσίγκανου  και Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη,  Αθήνα:  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών/ΕΚΚΕ,  2014.
Περιοδική έκδοση ΕΚΕ-Πρόσκληση υποβολής εργασιών
Περιεχόμενα του πρώτου τεύχους της Κοινωνιολογικής Επιθεώρησης