Εκδόσεις

Διαβάστε τις περιλήψεις των εισηγήσεων του 7ου Τακτικού Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας με τίτλο "Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση;" που διεξάχθηκε διαδικτυακά 23-25 Σεπτεμβρίου 2020, εδώ.
Το τεύ­χος ΕΠΤΑ (#7) της Κοι­νω­νι­ο­λο­γι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης (ΚΕ), πε­ρι­λαμ­βά­νει εν­νέα συ­νο­λι­κά κεί­με­να.
Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Συνεδρίου της ΕΚΕ
Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της ΕΚΕ με ISBN
Κυκλοφόρησε το Τεύχος Νο 4o της περιοδικής Έκδοσης της ΕΚΕ "Κοινωνιολογική Επιθεώρηση". Εκδίδεται  από  τις  εκδόσεις ‘ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ’ www.epikentro.gr
Το  Tεύχος  2-3  της   Περιοδικής  Έκδοσης  της   Ελληνικής  Κοινωνιολογικής  Εταιρείας,  Κοινωνιολογική  Επιθεώρηση    Το Μονογραφικό   Τμήμα  (επιμέλεια: Στεφανία  Καλογεράκη  και Μαρία  Κούση  περιλαμβάνει  μελέτες  σχετικά    με  τις  «Ερευνητικές  Πρακτικές και  Μεθοδολογικές  Προκλήσεις   στη  Μελέτη   των   Κοινωνικών  Επιπτώσεων  της  Οικονομικής   Κρίσης&
Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου με ISBN
Παιδική  Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές,  Ιστορικές  και Παιδαγωγικές  Διαστάσεις,    Πρακτικά  Συνεδρίου Επιστημονική  Επιμέλεια,  Χ. Μπαμπούνης, Αθήνα,  ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών,  2014 ISBN: 978-960-466-143-5      
Πρακτικά  4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΚΕ Κοινωνικές Ταυτότητες και  Κοινωνική Συνοχή. Προκλήσεις , Προοπτικές.  Επιμέλεια Αργύρης Κυρίδης. Αθήνα, 2014