Εκδόσεις

Περιοδική έκδοση ΕΚΕ-Πρόσκληση υποβολής εργασιών
Περιεχόμενα του πρώτου τεύχους της Κοινωνιολογικής Επιθεώρησης
Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου της ΕΚΕ    
Eυρωπαϊκή Μελέτη  με τίτλο: «Ο Pόλος των Ανδρών στην Ισότητα των Φύλων» Το μέλος του Δ.Σ. Δρ  Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη συμμετείχε  ως εμπειρογνώμων για την Ελλάδα στη  μελέτη «Ο Pόλος των Ανδρών στην Ισότητα των Φύλων» The Role of Men in Gender Equality -  DG Justice - European Commission ec.europa.eu
 Ολοκληρώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας. Τα πρακτικά του Συνεδρίου μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
  Τρίτο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου, 2011 - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1975-2010: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Περιλήψεις  Εισηγήσεων