8ο Τακτικό Συνέδριο ΕΚΕ: Πρόγραμμα και Περιλήψεις

8ο Τακτικό Συνέδριο ΕΚΕ: Πρόγραμμα και Περιλήψεις

Αθήνα, 13-15 Οκτωβρίου 2022

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο / Διαδικτυακά

Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Βιβλίο περιλήψεων

eke 8o sinedrio afisa