Πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα: «Οι επικοινωνιακές πρακτικές των κοινωνικών τάξεων στην Ελλάδα»

Πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα: «Οι επικοινωνιακές πρακτικές των κοινωνικών τάξεων στην Ελλάδα»

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιώργο Πλειό, σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στην έρευνα «Οι επικοινωνιακές πρακτικές των κοινωνικών τάξεων στην Ελλάδα».

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και εμπιστευτικά, διέπεται από τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. 

Η διαδικασία διαρκεί περίπου 8 λεπτά και είναι ανοιχτή σε όλους άνω των 12 ετών.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με μέλος της ομάδας έρευνας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να στείλετε e-mail στον κο Μιχάλη Ταστσόγλου (Δρ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση tastsog@media.uoa.gr.

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο