Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 9ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 9ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας

Υπότιτλος
1974 – 2024. Κοινωνία και Κοινωνιολογία στην Ελλάδα πενήντα χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 9ο Τακτικό Συνέδριό της με θέμα "1974 – 2024. Κοινωνία και Κοινωνιολογία στην Ελλάδα πενήντα χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας".

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2024 στην Αθήνα. Η εναρκτήρια και η καταληκτική συνεδρία θα γίνουν δια ζώσης στους χώρους του ΕΚΠΑ. Οι υπόλοιπες, παράλληλες, συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά. 

H καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προτάσεων των ενδιαφερομένων παρατείνεται ως την 31η Μαΐου 2024.

Όσες και όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν με εισήγησή τους στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν περίληψη των προτάσεών τους στη διεύθυνση eke.socioconf2024@gmail.com. Στην πρότασή τους θα αναγράφεται ο τίτλος της εισήγησης και η θεματική ενότητα στην οποία αυτή εντάσσεται. Η έκταση των περιλήψεων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 250-300 λέξεων. 

Απάντηση για την αποδοχή ή μη των προτάσεων θα αποσταλεί στους/τις ενδιαφερόμενους/ες από την Επιστημονική Επιτροπή μέχρι τις 20 Ιουνίου 2024

Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί προτάσεις εισηγήσεων ή να τις εντάξει σε διαφορετική θεματική ενότητα εφόσον αυτό υπαγορεύεται από τη συνοχή της τελικής θεματολογίας του συνεδρίου.


Όσοι/ες επιθυμούν να προτείνουν τη διοργάνωση ειδικής συνεδρίας/στρογγυλής τράπεζας παρακαλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο στο οποίο εκτός από την περιγραφή του θέματος της ειδικής συνεδρίας/στρογγυλής τράπεζας θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι περιλήψεις των επιμέρους εισηγήσεων ως ανωτέρω.

Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής του 9ου Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας.
Ιωάννα Τσίγκανου
Πρόεδρος ΕΚΕ


Πληροφορίες-Γραμματεία Συνεδρίου: eke.socioconf2024@gmail.com

 

Παρακαλούμε όπως δείτε την αναλυτική πρόσκληση και το δελτίο συμμετοχής στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Κατεβάστε εδώ το δελτίου συμμετοχής

Η πρόσκληση σε PDF