5ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 10 έως 12 Δεκεμβρίου, 2015

5ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 10 έως 12 Δεκεμβρίου, 2015

 

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) διοργανώνει το 5ο Τακτικό της Συνέδριο στην Αθήνα από 10 έως 12 Δεκεμβρίου, 2015,   στους χώρους του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ με θέμα:

 

«Η ελληνική κοινωνία στο σταυροδρόμι της κρίσης − πέντε χρόνια μετά»

 

Το θέμα αυτό θα παρουσιάσουν και συζητήσουν στις Ολομέλειες του Συνεδρίου ειδικοί προσκεκλημένοι ομιλητές.Το συνέδριο είναι ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει με επιστημονική ανακοίνωση στις παραπάνω θεματικές ή και σε οιονδήποτε τομέα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος όπως τα ζητήματα σχετικά με την κοινωνιολογική θεωρία και μεθοδολογικά ζητήματα, τις κοινωνικές ανισότητες, τα προβλήματα της μετανάστευσης και των πληθυσμιακών μετακινήσεων, τα κοινωνικά κινήματα, την πολιτική διακυβέρνηση, την αγορά εργασίας, τα ζητήματα φύλου και των έμφυλων ανισοτήτων, τις μεταβολές της οικογένειας και τις διαγενεακές σχέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους συμπληρώνοντας τo Δελτίο Συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου:

 eke.sociologyconference2015@gmail.com

Προθεσμία υποβολής: 20 Οκτωβρίου 2015

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  και Δελτίο Συμμετοχής