10-12 Ιουνίου 2016 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ (CRISIS AND THE SOCIAL SCIENCES: NEW CHALLENGES AND PERSPECTIVES)

10-12 Ιουνίου 2016 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ (CRISIS AND THE SOCIAL SCIENCES: NEW CHALLENGES AND PERSPECTIVES)

Η ΕΚΕ υποστηρίζει τη συγκεκριμένη διοργάνωση της Κοσμητείας Κοινωνικών Επιστημών του παν. Κρήτης (συμμετέχει ως supporting institution) που έχει ως θέμα:

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ (CRISIS AND THE SOCIAL SCIENCES: NEW CHALLENGES AND PERSPECTIVES).

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην πανεπιστημιούπολή Γάλλου στο Ρέθυμνο Κρήτης από 10-12 Ιουνίου 2016 με γλώσσα εργασίας την Αγγλική.

Υποβολές προτάσεων (περιλήψεις εισηγήσεων) πραγματοποιούνται έως την 31/01/2016.

Ο σύνδεσμος του συνεδρίου είναι: http://icconss.soc.uoc.gr/index.php/en/

 

1st INTERNATIONAL CONFERENCE IN CONTEMPORARY SOCIAL SCIENCES

CRISIS AND THE SOCIAL SCIENCES: NEW CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Rethymno, 10-12 June 2016

Call for Papers

 

10-12 Ιουνίου 2016 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ (CRISIS AND THE SOCIAL SCIENCES: NEW CHALLENGES AND PERSPECTIVES)