Εγγραφή μελών


Συνδρομή

Η οικονομική στήριξη της ΕΚΕ είναι σημαντική για τις μελλοντικές της δράσεις και γι’ αυτό  καλούμε  τα μέλη να  καταβάλουν τη συνδρομή τους.

Το ύψος της συνδρομής είναι 30,00 ευρώ ετησίως  για τα μέλη και 10 ευρώ η εγγραφή για τα νέα μέλη.

Η συνδρομή για τα «συνδεδεμένα μέλη» είναι 15 ευρώ ετησίως.

Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της  συνδρομής σας στο Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΚΕ στην ALPHA BANK

IBAN  GR48   0140  2260   2260   0200   2015  111  (EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Στη συνέχεια σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη σκαναρισμένη απόδειξη της τραπεζικής εντολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail του Ταμία κ. Απόστολου Παπαδόπουλου apospapa@hua.gr

Τα πλεονεκτήματα του μέλους της ΕΚΕ
  • Συμμετοχή σε μια ανοιχτή και συνεχώς εξελισσόμενη κοινότητα γνώσης

  • Συνδιαμόρφωση του τοπίου της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα

  • Ευκαιρίες επιστημονικής και επαγγελματικής δικτύωσης

  • Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και ενίσχυση της ορατότητας των επιστημονικών δραστηριοτήτων όλων των μελών

  • Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις εξειδικευμένων πεδίων της κοινωνιολογίας μέσα τη συμμετοχή σε θεματικές ομάδες

  • Δωρεάν πρόσβαση στο περιοδικό της Εταιρείας

  • Δωρεάν πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδρίων της Εταιρείας