Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην Κοινωνιολογία και την παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο.

Επιπλέον, στόχοι της εταιρείας είναι:

α) η μελέτη των κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων στον ελλαδικό χώρο αλλά και παγκόσμια,

β) η προώθηση των κοινωνιολογικών σπουδών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας,

γ) η συλλογική και ατομική υποστήριξη όσων υπηρετούν τον επιστημονικό κλάδο της Κοινωνιολογίας και

δ) η προσπάθεια παροχής ωφέλιμης γνώσης για τη νεοελληνική κοινωνία εν γένει.

Προς το σκοπό αυτό οργανώνει ημερίδες, συνέδρια και άλλες επιστημονικές συναντήσεις. 

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Σύντομα επίσης θα λειτουργήσουν και οι θεματικές ομάδες, οι οποίες συσπειρώνουν τα μέλη, που ενδιαφέρονται να θεραπεύσουν επιμέρους πεδία ή κλάδους της κοινωνιολογίας.


Διοικητικό Συμβούλιο, 2020-22

Νίκος Δεμερτζής - Πρόεδρος, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, ndemert@media.uoa.gr / ndemertzis@ekke.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: www.nicolasdemertzis.com

Ιωάννα Τσίγκανου - Αντιπρόεδρος, Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, jtsiganou@ekke.gr

Χριστίνα Καρακιουλάφη - Γραμματέας, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, chkarakioulafi@gmail.com / karakichr@uoc.gr

Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος - Ταμίας, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, apospapa@hua.gr / apapadopoulos@ekke.gr

Χρύσα Ζάχου - Υπεύθυνη δημοσιευμάτων, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Αmerican College of Greece–Deree, czachou@gmail.com

Νίκος Ναγόπουλος - Υπεύθυνος θεματικών - επιστημονικών ομάδων, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, n.nagopoulos@soc.aegean.gr

Παναγιώτης Ζάννης - Υπεύθυνος εκδηλώσεωνΔρ. Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, zannis1996@gmail.com

Φωτεινή Τζαβέλλα - Μέλος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, tzavella@uop.gr / ftzavella@hotmail.com  

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη - Μέλος, Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, ahadji@ekke.gr

Καταστατικό

Μπορείτε να δείτε το Καταστατικό της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας πατώντας εδώ.