Νίκος Ναγόπουλος, Νάσια Χουρμουζιάδη, Δημήτρης Παρασκευόπουλος και Βασιλική Κατσαμάκα: Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα: Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση

Νίκος Ναγόπουλος, Νάσια Χουρμουζιάδη, Δημήτρης Παρασκευόπουλος και Βασιλική Κατσαμάκα: Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα: Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση

Κεντρικός στόχος του δίτομου αυτού βιβλίου είναι να παρουσιαστεί το έργο που παράγεται και οι δυνατότητες που διανοίγονται στο ευρύ φάσμα των Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα. Οι επιστήμες αυτές καλούνται να εξηγήσουν και να ερμηνεύσουν σύνθετα κοινωνικά φαινόμενα σε μια προοπτική υπέρβασης των διαδοχικών κρίσεων αλλά και των κινδύνων στο να βρεθούν και οι ίδιες, ως μέρος της κοινωνίας, αντιμέτωπες με μια κρίση στο εσωτερικό τους. Στον πρώτο τόμο φιλοξενούνται θεματικές που αναφέρονται στις οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές όψεις της κρίσης αλλά και στους κινδύνους υποχώρησης ή διαστρέβλωσης του περιεχομένου των δημοκρατικών αξιών. Οι διάφορες κρίσεις καταδεικνύουν ότι η θεσμική συγκρότηση προηγμένου τύπου δημοκρατίας δεν εξαντλείται σε άκριτες ή απλές διαδικαστικές προσαρμογές, αλλά εδραιώνεται σε συνειδητές δημοκρατικές αξίες που παρακάμπτουν διλήμματα και βρίσκουν ελεύθερη έκφραση στην καθημερινή ζωή. Η πολιτική απαξίωση, η κοινωνική υποβάθμιση ή η παραγκώνιση του κοινωνικού περιεχομένου της εσωτερικής δημοκρατίας ως ισότιμης, έμπρακτης και συνυπεύθυνης συμμετοχής στα κοινά, καθιστά την τελευταία ευάλωτη σε επίπεδο θεσμών και κοινωνικής νομιμοποίησης, εμπεδώνοντας μια βαθιά κρίση εκπροσώπησης. Στον δεύτερο τόμο φιλοξενούνται κείμενα σχετικά με ζητήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου και περιβάλλοντος καθώς και νέων επιστημονικών τάσεων και καινοτομιών, γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, δημογραφικών δεικτών και κοινωνικών υποδομών. Παρουσιάζονται επίσης μελέτες που αφορούν την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και έρευνες και εφαρμογές διαδραστικών πληροφοριακών συστημάτων που αξιοποιούνται στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, μουσείων και αιθουσών τέχνης. Ένα μεγάλο μέρος των κειμένων εστιάζεται στο γεωγραφικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον των τοπικών κοινωνιών της Ελλάδας με έμφαση στο νησιώτικο αρχιπέλαγος.

 

οοοο