Φωτογραφίες από το Γ Τακτικό Συνέδριο ΕΚΕ 3-5 Νοεμβρίου 2011

Φωτογραφίες από το Γ Τακτικό Συνέδριο ΕΚΕ 3-5 Νοεμβρίου 2011

Φωτογραφίες από το Γ Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας με θέμα: " Ελλάδα 1975-2010, Μετασχηματισμοί, Ανακατατάξεις, Προκλήσεις", 3-5 Νοεμβρίου, 2011.