Πολωνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, Βαρσοβία 2015

Πολωνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, Βαρσοβία 2015

The Paradox of Paradox? Workshop on Contradictions, Ironies and Surprises in Law, Economy and Society.

The event is organized by Polish Sociological Association and Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. It will be held on 11 and 12 May 2015, in Warsaw.

Deadline for submitting your abstract: 15 December 2014