Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην Κοινωνιολογία και την παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο.

Επιπλέον, στόχοι της εταιρείας είναι:

α) η μελέτη των κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων στον ελλαδικό χώρο αλλά και παγκόσμια,

β) η προώθηση των κοινωνιολογικών σπουδών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας,

γ) η συλλογική και ατομική υποστήριξη όσων υπηρετούν τον επιστημονικό κλάδο της Κοινωνιολογίας και

δ) η προσπάθεια παροχής ωφέλιμης γνώσης για τη νεοελληνική κοινωνία εν γένει.

Προς το σκοπό αυτό οργανώνει ημερίδες, συνέδρια και άλλες επιστημονικές συναντήσεις. 

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Σύντομα επίσης θα λειτουργήσουν και οι θεματικές ομάδες, οι οποίες συσπειρώνουν τα μέλη, που ενδιαφέρονται να θεραπεύσουν επιμέρους πεδία ή κλάδους της κοινωνιολογίας.


Διοικητικό Συμβούλιο, 2022-24
Διοικητικό Συμβούλιο, 2022-24

Ιωάννα Τσίγκανου - Πρόεδρος, Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, jgtsiganou@gmail.comjtsiganou@ekke.gr

Νίκος Ναγόπουλος - Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος συντονισμού θεματικών - επιστημονικών ομάδων, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, n.nagopoulos@soc.aegean.gr

Χριστίνα Καρακιουλάφη - Γραμματέας και Υπεύθυνη δημοσιευμάτων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, chkarakioulafi@gmail.com / karakichr@uoc.gr

Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος - Ταμίας, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, apospapa@hua.gr / apapadopoulos@ekke.gr

Χρύσα Ζάχου - Τακτικό Μέλος, Υπεύθυνη δημοσιευμάτων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Deree - The Αmerican College of Greece, czachou@gmail.com

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη - Τακτικό Μέλος, Υπεύθυνη δημοσιευμάτων Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, ahadji@ekke.gr

Βασίλης Βαμβακάς - Τακτικό Μέλος, Υπεύθυνος Επικοινωνιακής Στρατηγικής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, vamvakasv@jour.auth.gr

Δημήτρης Παρσάνογλου - Τακτικό Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, dimparsa@soc.uoa.gr

Φωτεινή Τζαβέλλα - Μέλος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, tzavella@uop.gr / ftzavella@hotmail.com  

Καταστατικό
Καταστατικό

Μπορείτε να δείτε το Καταστατικό της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας πατώντας εδώ.