Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΕ

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΕ

Aνακοινώνουμε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΕ για το διάστημα 2022-2024 όπως αυτή προέκυψε κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2022:

  • Ιωάννα Τσίγκανου - Πρόεδρος, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕjgtsiganou@gmail.com  /  jtsiganou@ekke.gr
  • Νίκος Ναγόπουλος - Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος συντονισμού θεματικών - επιστημονικών ομάδων, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, n.nagopoulos@soc.aegean.gr
  • Χριστίνα Καρακιουλάφη - Γραμματέας και Υπεύθυνη δημοσιευμάτων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, chkarakioulafi@gmail.com / karakichr@uoc.gr
  • Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος - Ταμίας, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, apospapa@hua.gr 
  • Χρύσα Ζάχου - Τακτικό Μέλος, Υπεύθυνη δημοσιευμάτων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Deree-The Αmerican College of Greece, czachou@gmail.com
  • Ανδρομάχη Χατζηγιάννη - Τακτικό Μέλος, Υπεύθυνη δημοσιευμάτων, Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ, ahadji@ekke.gr
  • Βασίλης Βαμβακάς - Τακτικό Μέλος, Υπεύθυνος Επικοινωνιακής Στρατηγικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, vamvakasv@jour.auth.gr
  • Δημήτρης Παρσάνογλου - Τακτικό Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, dimparsa@soc.uoa.gr
  • Φωτεινή Τζαβέλλα - Τακτικό Μέλος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, tzavella@uop.gr / ftzavella@hotmail.com  

Με το παρόν επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία μας και κατά τη προσεχή διετία θα εξακολουθήσει το πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της με τη συνδρομή όλων το οποίο ξεκινά από το μήνα Δεκέμβριο 2022 και για το οποίο θα λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις. Με τη νέα χρονιά θα λάβετε ενημέρωση και για την επανεκκίνηση των Θεματικών μας Ομάδων. Η ΕΚΕ συνεπής στην ακαδημαϊκού χαρακτήρα επιστημονική αποστολή της προσδίδει ένα πρόσθετο επιστημονικό βήμα έκφρασης του δημόσιου λόγου της κοινωνιολογίας για κρίσιμα κοινωνικά φαινόμενα. Είμαστε στη διάθεσή σας για την υποστήριξη και των δικών σας πρωτοβουλιών, έτσι ώστε η κοινωνιολογία να επιτελέσει το δημόσιο ρόλο της.

Η διεύθυνση επικοινωνίας με την ΕΚΕ είναι: grsociolsoc@gmail.com