Μέλος διεθνών ενώσεων κοινωνιολόγων

Μέλος διεθνών ενώσεων κοινωνιολόγων

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία είναι μέλος της Διεθνούς 'Ενωσης Κοινωνιολόγων (ISA) και της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης Κοινωνιολόγων (ESA) (βλ. κατάλογο συνδέσμων).