Μ. Θανοπούλου, Χρ. Ζάχου και Ι. Τσίγκανου: Μικρές ερευνητικές διαδρομές στην συλλογική μνήμη. Αναδομήσεις και αναθεωρήσεις

Μ. Θανοπούλου, Χρ. Ζάχου και Ι. Τσίγκανου: Μικρές ερευνητικές διαδρομές στην συλλογική μνήμη. Αναδομήσεις και αναθεωρήσεις

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Παπαζήση σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το νέο βιβλίο των Μαρία Ζάχου, Χρυσάνθη Ζάχου και Ιωάννα Τσίγκανου. 

Στο απέραντο τοπίο της συλλογικής μνήμης οι διαδρομές που χαράσσουν οι
ερευνητές είναι μικρές και περατές, διανοίγουν, όμως, προοπτικές για νέες
έρευνες. Το βιβλίο Μικρές ερευνητικές διαδρομές στην συλλογική μνήμη.

Αναδομήσεις και αναθεωρήσεις περιέχει κείμενα που συμπυκνώνουν τις
διαφορετικές θεωρήσεις που υιοθετήσαμε κατά την προσέγγιση της
συλλογικής μνήμης στο πλαίσιο της συνεργασίας μας στο Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Παράλληλα, όμως, αντιμετωπίζει τα κείμενα αυτά ως
ίχνη των ερευνητικών διαδρομών που διανύσαμε, κατά εποχές, επιχειρώντας να
συνδέσει την συγγραφή τους με τις διαδρομές εκείνες που μας οδήγησαν να
μελετήσουμε τις συγκεκριμένες όψεις της συλλογικής μνήμης. Οι
προβληματισμοί που καταγράφονται αναφέρονται στην διαχείριση της
συλλογικής μνήμης από τους κοινοτικούς συλλόγους και τους ερευνητές, ιδίως
τους ερευνητές της Προφορικής Ιστορίας, στην διατήρηση και
μεταβίβαση της συλλογικής μνήμης από την μια γενιά στην άλλη, καθώς και στην
ανίχνευση των κοινωνικών πλαισίων που δομούν την ατομική μνήμη.
Συγκεντρώνοντας μαζί διαφορετικά κείμενα, τα οποία ανιχνεύουν ποικίλα
πεδία έρευνας, προσπαθούμε να δείξουμε το εύρος και το βάθος το οποίο μπορεί να
λάβει η έρευνα για την συλλογική μνήμη.

https://papazissi.gr/book-author/thanopoulou-maria/

ooooo