Νίκος Δεμερτζής: Δύο νέες δημοσιεύσεις σχετικά με τη ressentiment

Νίκος Δεμερτζής: Δύο νέες δημοσιεύσεις σχετικά με τη ressentiment

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Νίκος Δεμερτζής προσφάτως δημοσίευσε δύο νέα άρθρα σε διεθνή περιοδικά. Πρόκειται για τα:

1. «Values and Emotionality in Greek political culture: a study of ressentiment» που γράφτηκε σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδούδη και την Tereza Capelos στο περιοδικό «Emotions and Society»

2. «Sour grapes: ressentiment as the affective response of grievance politics» που δημοσιεύτηκε στο «Innovation: The European Journal of Social Science Research» σε συνεργασία με την Tereza Capelos.