Πολυξένη Ι. Παπαγγελοπούλου: Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού από τή δημιουργία της ως κηπούπολη στο πέρασμα τού χρόνου σε σύγκριση με όμορο Δήμο. Κοινωνική διαστρωμάτωση και μορφολογία από το 1923 & έπειτα

Πολυξένη Ι. Παπαγγελοπούλου: Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού από τή δημιουργία της ως κηπούπολη στο πέρασμα τού χρόνου σε σύγκριση με όμορο Δήμο. Κοινωνική διαστρωμάτωση και μορφολογία από το 1923 & έπειτα

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις ΔΗ.Ε.Ε.ΦΙ.Ψ. - ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ, το νέο βιβλίο της Πολυξένης Ι. Παπαγγελοπούλου.

Το 1923 αποτέλεσε το έτος ίδρυσης δύο όμορων οικισμών τού Ψυχικού και τής Νέας Ίωνίας. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά διερευνάται η πορεία εξέλιξης των δύο αυτών οικισμών μέσα στο χρόνο, προκειμένου να συγκριθούν οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τίς δύο περιοχές. Οι οικισμοί μελετώνται ως προς τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά και ως προς την πολεοδομική διάρθρωση του αστικού τους χώρου. Η ανάπτυξη των οικισμών τού Ψυχικού και τής Ν. Ιωνίας, την ίδια χρονική περίοδο (1923), η διαφορετική στρωματοποίηση του πληθυσμού τους, η διαφορετική προέλευση, όσον αφορά τούς τόπους καταγωγής, η κουλτούρα τους, ο τρόπος ζωής τους, η δημογραφική εξέλιξη,  οι χρήσεις του χώρου, η ξεχωριστή μορφολογία τού χώρου και η αναμόρφωσή του, τα κοινωνικά κινήματα και η πολιτική τους διάσταση, οι παραγωγικές σχέσεις και οι παραγωγικές δυνάμεις, όπως έδρασαν και δρουν μέσα στο χώρο, αποτελούν τούς άξονες της μελέτης. Συμπληρωματικό εργαλείο για την έρευνα αποτέλεσαν τα ατομικά ιστορικά, όπου καταγράφονται οι προσωπικές εμπειρίες των ατόμων, καθώς και η αλληλεπίδραση της ατομικής και συλλογικής δράσης για την προσέγγιση της σημερινής πραγματικότητας. Η έκδοση τού βιβλίου συνέπεσε με τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και την ίδρυση τής Κοινότητας Ψυχικού.

οοοοο