Σπύρος Γάγγας και Γεωργία Λαγουμιτζή: Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα. Ιστορία και εξέλιξη

Σπύρος Γάγγας και Γεωργία Λαγουμιτζή: Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα. Ιστορία και εξέλιξη

Τον Δεκέμβριο του 2022, εκδόθηκε ο τόμος του Σπύρου Γάγγα και της Γεωργίας Λαγουμιτζή Sociology in Greece: Its History and Development στη σειρά Sociology Transformed που επιμελούνται οι John Holmwood και Stephen Turner από τον εκδοτικό οίκο Palgrave/Springer. Η εν λόγω σειρά αποτελεί μια προσπάθεια να χαρτογραφηθούν οι αλλαγές στο κοινωνιολογικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο πέρα από τα γνωστά "μητροπολιτικά" κέντρα της κοινωνιολογίας.

Το συγκεκριμένο πόνημα αποτελεί μια συνολική, εμπεριστατωμένη επισκόπηση της Ελληνικής κοινωνιολογίας από τις αρχές του 20ου αιώνα, της αργής αλλά σταθερής πορείας της προς τη θεσμοθέτηση, μέχρι τη σημερινή θέση της ανάμεσα σε παγκόσμιες προκλήσεις που δέχτηκε η Ελλάδα. Επί πλέον, κάνει γνωστούς σε ένα ευρύ, διεθνές κοινό παλαιότερους  Έλληνες κοινωνιολόγους και "επαναπατρίζει" σημαντικές μορφές της κοινωνιολογικής σκέψης όπως οι Πουλαντζάς και Καστοριάδης.

Η οργάνωση του βιβλίου σε κεφάλαια ακολουθεί χρονολογική σειρά έτσι ώστε ο αναγνώστης να παρακολουθεί την ιστορική συνέχεια αλλά και τις κοινωνικοπολιτκές εξελίξεις στη χώρα καθώς και τις ανερχόμενες τάσεις, ενώ η προσήλωση των συγγραφέων στη κοινωνιολογική θεωρία αλλά και σε κοινωνικές θεωρήσεις άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων  αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς του βιβλίου.

Το Sociology in Greece: Its History and Development απευθύνεται στην επιστημονική  κοινότητα των κοινωνιολόγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αποτελεί επίσης σημαντική πηγή και έργο αναφοράς για τους φοιτητές της κοινωνιολογίας στην Ελλάδα.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-16190-2

oooo