7ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΕ, διαδικτυακή διοργάνωση, 23-25 Σεπτεμβρίου μέσω του προγράμματος Zoom.ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Με τα links των ΑΙΘΟΥΣΩΝ ) ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

7ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΕ, διαδικτυακή διοργάνωση, 23-25 Σεπτεμβρίου μέσω του προγράμματος Zoom.ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Με τα links των ΑΙΘΟΥΣΩΝ ) ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

7ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΕ, διαδικτυακή διοργάνωση, 23-25 Σεπτεμβρίου μέσω του προγράμματος Zoom.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  (Με τα links των ΑΙΘΟΥΣΩΝ )

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Xρήσιμη Πληροφορία Όποιος/α επιθυμεί να λάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης του 7ου Τακτικού Συνέδριου της ΕΚΕ, θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής που του/της αντιστοιχεί στο Συνέδριο, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση συμμετοχής και να αποστείλει τη σκαναρισμένη την απόδειξη της τραπεζικής εντολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail eke.socioconf2020@gmail.com . Η Βεβαίωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου.

   7ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΕ, διαδικτυακή διοργάνωση, 23-25 Σεπτεμβρίου μέσω του προγράμματος Zoom.ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Με τα links των ΑΙΘΟΥΣΩΝ ) ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ