- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο - «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ − ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ»

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο - «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ − ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ»

 

Αθήνα, 10-12 Δεκεμβρίου 2015

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ, οδός Σοφοκλέους 1, 10559

 

Διαβάστε εδώ το πρόγραμμα

 

Περιλήψεις εισηγήσεων