Διοικητικό Συμβούλιο, 2016-18

Διοικητικό Συμβούλιο, 2016-18

Διοικητικό Συμβούλιο, 2016-18

Πρόεδρος: Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, apospapa@hua.gr

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Πλειός Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθήνας, Υπεύθυνος Θεματικών Ομάδων, gplios@media.uoa.gr

Γραμματέας: Λάουρα Μαράτου - Αλιπράντη, Eπισκέπτρια Καθηγήτρια,  Τμήμα  Ψυχολογίας, Παν/μιο Αθήνας, Εμπειρογνώμων  EIGE (European Institute for Gender Equality),  alipran3@otenet.grlalipranti@ekke.gr

Ταμίας: Εμμανουήλ ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, alexakem@uoc.gr

Μέλη Δ.Σ.:

Χρύσα Ζάχου,  Επίκουρη Καθηγήτρια (Professor I), Tμήμα Κοινωνιολογίας, Αmerican College of Greece–Deree, czachou@gmail.com

Χριστίνα ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ,Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, chkarakiolafi@gmail.com, karakichr@uoc.gr,    

Σωκράτης Κονιόρδος  Kαθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Συντονιστής Δημοσιευμάτων, koniords@uoc.gr ,   sokratiskonio@gmail.com

Χρύσα ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα  Πληροφορικής,Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, csofian@hua.gr

Ιωάννα ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών /ΕΚΚΕ, jtsiganou@ekke.gr