4ο Τακτικό Συνέδριο ΕΚΕ. Αθήνα Δεκέμβριος 2013

4ο Τακτικό Συνέδριο ΕΚΕ. Αθήνα Δεκέμβριος 2013