Ανοιχτό εργαστήριο διερμηνείας σε περιβάλλοντα ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα

Ανοιχτό εργαστήριο διερμηνείας σε περιβάλλοντα ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και τη Μ.Κ.Ο. ΜΕΤΑδραση, διοργανώνει διαδικτυακά ανοιχτό εργαστήριο για διερμηνείς που απασχολούνται σε περιβάλλοντα ανθρωπιστικής κρίσης.

Το workshop "Humanitarian Interpreting in Greece" θα διεξαχθεί στις 23/11/2020 (11:00-15:00 ώρα Ελλάδας) μέσω της πλατφόρμας Webex και θα είναι στα Αγγλικά.

Για περισσότερος πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα inter4ref.eu/en

Οι οδηγίες για να παρακολουθήσετε το online workshop βρίσκονται εδώ.