Β Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας "Κοινωνία της Διακινδύνευσης: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα"

Β Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας "Κοινωνία της Διακινδύνευσης: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα"

Β Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας με θέμα  "Κοινωνία της Διακινδύνευσης: Προκλήσεις στον 21ο αιώνα", 5-6-7 Νοεμβρίου  2009, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στην Αθήνα με εναρκτήρια ομιλία τοθ κ. Ulrich Berk, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και στο London School of Economics. Στο συνέδριο συμμετείχε μεγάλος αριθμός Ελλήνων εισηγητών. Συμμετείχαν επίσης και ξένοι ομιλητές.