Επετειακή Εκδήλωση: 60 Χρόνια Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 27 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα

Επετειακή Εκδήλωση: 60 Χρόνια Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 27 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα