Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

 

European Institute for Gender Equality (EIGE)

www.eige.europa.eu

Το  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο  για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)  στις 13 Ιουνίου 2013 παρουσίασε σε  πανυγηρική εκδήλωση  στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το νέο  "Σύνθετο Δείκτη για τη μέτρηση της Ισότητας των Φύλων/Gender Equality INDEX»  που αποτελεί σημαντικό εργαλείο  για τη συστηματική μέτρηση της ισότητας των δυο φύλων  και την αποτύπωση  της προόδου διαχρονικά. Το μέλος του Δ.Σ. Δρ Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη,  μέλος του Εxpert Forum  EIGE παρέστη  στο Συνέδριο.