Παρουσίαση δύο έργων Νικήτα Αλιπράντη, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα, Στοά του Βιβλίου, 19:00

Παρουσίαση δύο έργων Νικήτα Αλιπράντη, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα, Στοά του Βιβλίου, 19:00