Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας, "Φιλμικές και Μηντιακές Αφηγήσεις της Κρίσης, Σύγχρονες Αναπαραστάσεις"

Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας, "Φιλμικές και Μηντιακές Αφηγήσεις της Κρίσης, Σύγχρονες Αναπαραστάσεις"

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο συνδιοργανώνει μαζί τα Πανεπιστήμια Paris Descartes, Sorbonne Nouvelle Paris III & Haute Alsace της Γαλλίας, Mohamed V της Ραμπάτ, El-Manar της Τύνιδας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Διεθνή Σύλλογο Κοινωνιολογίας (RC14), τον Διεθνή Σύλλογο Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων (CR38), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας,
Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας, με θέμα:

Φιλμικές και Μηντιακές Αφηγήσεις της Κρίσης, Σύγχρονες Αναπαραστάσεις
Στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2019 στο Γαλλικό Ινστιτούτο (αμφιθέατρο Theo Angelopoulos), έναρξη στις 7/11/19 στις 10.00.
Το συνέδριο αποτελεί την συνέχεια των εργασιών που έγιναν στην Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2015
(https://narrativesofcrisis.webnode.gr/) και αφορούσε στις «αφηγήσεις της κρίσης» (εφόσον η αφήγηση κατασκευάζει την πραγματικότητα όντας γι’ αυτό εκλεκτό πεδίο ανάλυσης των Κοινωνικών Επιστημών).
 
Οι εργασίες του συνεδρίου δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των «αφηγήσεων» της κρίσης (που επηρέασε περισσότερο τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου) από τα διάφορα επικοινωνιακά μέσα στην Ευρώπη και ειδικά στην Μεσόγειο.  Η περιοχή της Μεσογείου είναι το κέντρο πολλών κοινωνικών προβλημάτων και ανακατατάξεων και ως εκ τούτου πολύ σημαντικό πεδίο έρευνας γύρω από τις ταυτότητες, τα σύνορα, τις θρησκείες,  τις  μεταναστευτικές ροές, τη (μη?) δυνατότητα νέων μορφών διεκδίκησης και τις «αναπαραστάσεις» τους μέσω των διαφόρων κοινωνικών αφηγήσεων  που εκφράζουν (και συμβολίζουν) την πραγματικότητα επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένες ερμηνείες.  Μ’ αυτήν την έννοια πανεπιστημιακοί και ερευνητές από 14 χώρες προσεγγίζουν  τις επίκαιρες «αφηγήσεις» που κατασκευάζουν την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα με έμφαση στα ακόλουθα σημεία πώς αποτυπώνονται οι διάφορες ταυτότητες, «εμείς» και οι «άλλοι»,  τα «σύνορα» τόσο στις διάφορες αφηγήσεις των μέσων όσο και στην τέχνη (και ειδικότερα στον κινηματογράφου). Παρά την ύπαρξη μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που συνδέονται με την κοινωνική «αναπαράστασή» τους πέραν της πολιτικής ανάλυσης που συνδέεται και με τον λόγο των επικοινωνιακών μέσων,  δεν έχει υπάρξει ως τώρα εξειδικευμένο κοινωνιολογικό συνέδριο, και μάλιστα στο πλαίσιο του διαλόγου των χωρών που είναι αμεσότερα συνδεδεμένες με τα θέματα αυτά (λόγω της γεωγραφικής τους θέσης). Το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, αποτελεί συμβολικά την γέφυρα της προσέγγισης διαφόρων πολιτιστικών εκφράσεων σε σχέση με την ετερότητα. Σ’ αυτό το πλαίσιο τι μπορεί να προσφέρει η κριτική κοινωνιολογική ανάλυσή για την κατανόηση μιας πραγματικότητας που φαίνεται να μην μπορεί να προσεγγιστεί με τους υπάρχοντες κοινωνιολογικούς όρους? Πώς θα είναι δυνατό να ανανεωθεί η υπάρχουσα επιστημονική ορολογία?   
 
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα Γαλλικά και τα Αγγλικά με μετάφραση στα ελληνικά και η είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες: www.fimenarratives.com.
 

Program...