Ευκαιρία εργοδότησης από την ISA

Ευκαιρία εργοδότησης από την ISA

Η Διεθνής Κοινωνιολογική Ένωση (ISA) αναζητά 3 συντάκτες για τις ψηφιακές εκδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση σχετικά με τις θέσεις και τη διαδικασία αιτήσεων:

The International Sociological Association (ISA) is currently seeking a
new editor for (1) its online magazine Global Dialogue
(http://globaldialogue.isa-sociology.org/), and for (2) its digital
publication Social Justice and Democratization Space (SJD
https://socialjustice.isaportal.org/).

The call for Global Dialogue is available at
https://www.isa-sociology.org/uploads/imgen/1213-gd-editor-search-cfa-2022.pdf

The call for SJD Space is available at
https://www.isa-sociology.org/uploads/imgen/1214-cfa-isa-sjd-editorship.pdf