20-22 Μάιου 2016, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Ρόδος, Παράταση κατάθεσης περιλήψεων μέχρι και την 31η Μαρτίου 2016.

20-22 Μάιου 2016, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Ρόδος, Παράταση κατάθεσης περιλήψεων μέχρι και την 31η Μαρτίου 2016.

2ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης,  Ρόδος,   20-22  Μάιου 2016

 

Παράταση κατάθεσης περιλήψεων μέχρι και την 31η Μαρτίου 2016.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο: http://socedu2016.aegean.gr/