2ο Θερινό Σχολείο για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Πάρος, 26 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου, 2019 “Θεωρία και κοινωνική έρευνα: Επιστημολογικά ζητήματα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις»

2ο Θερινό Σχολείο για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Πάρος, 26 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου, 2019 “Θεωρία και κοινωνική έρευνα: Επιστημολογικά ζητήματα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις»

 

2ο Θερινό Σχολείο για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές,   Πάρος, 26 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου, 2019

Θεωρία και κοινωνική έρευνα: Επιστημολογικά ζητήματα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις»

 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ την αίτηση