3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

σε συνεργασία με

το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία/ΕΚΕ και

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

διοργανώνουν

το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης,

στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Λευκωσία,  27 και 28 Απριλίου 2018,

με θέμα:«Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση»

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων/εργασιών: 31 Ιανουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου: 3syn-kte@euc.ac.cy

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

  •     Κοινωνική ιστορία της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης
  •     Το ιδεολογικό πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης σήμερα
  •     Νοηματοδοτήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου στην εκπαίδευση στο παρελθόν και σήμερα
  •     Οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια)
  •     Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης και της Ευρωπαϊκοποίησης
  •     Δημόσια και ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση
  •     Κοινωνιολογική προσέγγιση της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  •     Ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης και μορφές ‘δημοσίου’ στην ιδιωτική εκπαίδευση
  •     Συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου στην παροχή εκπαίδευσης
  •     Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης.

 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προβλέπονται Κεντρικές Ομιλίες, Προφορικές Εισηγήσεις, Αναρτημένες Εργασίες (Posters) και Βιωματικά Εργαστήρια στις παραπάνω Θεματικές αλλά και   σε  ευρύτερες κοινωνιολογικές θεματικές. Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο http://3synkte.euc.ac.cy/ και https://www.facebook.com/3synkte/

Ηλεκτρονική επικοινωνία: 3syn-kte@euc.ac.cy

Τηλεφωνική επικοινωνία: +357-22-559574

 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης