7ο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας/ΕΚΕ, Αθήνα, 18-20 Μαρτίου, 2020

7ο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας/ΕΚΕ, Αθήνα, 18-20 Μαρτίου, 2020

7ο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων εισήγησης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διοργανώνει το 7ο Συνέδριό της με θέμα «Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση;» που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, στην Αθήνα, Σοφοκλέους 1, στο χρονικό διάστημα 18 – 20 Μαρτίου 2020.

Μετά το πέρας του συνεδρίου θα ακολουθήσει επιστημονική διημερίδα (20-21 Μαρτίου) με εκπροσώπους των Κοινωνιολογικών Εταιριών Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας και της ISA (International Sociological Association) με θέμα «Sociological perspectives in Southern Europe» την οποία επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν οι σύνεδροι.

Περιλήψεις των προτάσεων γίνονται δεκτές μέχρι 15 Ιανουαρίου 2020. Οι περιλήψεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 200 λέξεις. Απάντηση περί της αποδοχής ή μη των προτάσεων θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους από την Επιστημονική Επιτροπή μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στο συνέδριο έχουν ακόμα τη δυνατότητα να προτείνουν τη διοργάνωση ειδικής θεματικής συνεδρίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποστείλουν στη διεύθυνση του συνεδρίου α) τον τίτλο της προτεινόμενης συνεδρίας, β) περίληψη της προτεινόμενης συνεδρίας γ) τα ονόματα και σύντομα βιογραφικά των εισηγητών – σε κάθε συνεδρία ο μέγιστος αριθμός των εισηγητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3) και μεγαλύτερος από πέντε (5) και γ) περιλήψεις  των προτεινόμενων εισηγήσεων που δεν υπερβαίνουν τον ως άνω αριθμό λέξεων.

 

Θεματικές του συνεδρίου:

·        Κοινωνική θεωρία, θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της κοινωνιολογικής θεωρίας

·        Κοινωνικοί σχηματισμοί και κοινωνική αλλαγή

·        Κοινωνικές αξίες: τάσεις και συγκρίσεις

·        Περιβάλλον και κοινωνία- περιβαλλοντική κοινωνιολογία

·        Πολιτισμική κοινωνιολογία: Πολιτισμός, πολιτιστική παραγωγή, πολιτιστικές διαφορές, πολυπολιτισμικότητα -

·        Κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές ανισότητες

·        Απασχόληση, ανεργία και επισφάλεια

·        Οικογένεια και συγγένεια

·        Εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, κοινωνική αναπαραγωγή

·        Κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια και περιθωριοποίηση

·        Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, ξενοφοβία, ρατσισμός, πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης

·        Εθνοτικές συγκρούσεις, εθνοτικοί διαχωρισμοί

·        Φύλο, έμφυλες σχέσεις, σεξουαλικότητα

·        Κοινωνικό φύλο, φεμινισμός και κοινωνικοί διαχωρισμοί

·        Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας, μεικτές μέθοδοι και διαχείριση μεγάλων δεδομένων

·        Κοινωνιολογία των Μέσων: Παλαιά και νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  παραπληροφόρηση (fake news)

·        Υπολογιστική και ψηφιακή κοινωνιολογία

·        Πολιτισμός, πολιτισμικές πρακτικές και κοινά αγαθά

·        Τέχνη, ψυχαγωγία, διασκέδαση, πολιτιστική κατανάλωση

·        Πολιτική κοινωνιολογία

·        Κοινωνιολογία των συγκινήσεων

·        Αστικός χώρος, ύπαιθρος και περιβάλλον

·        Κατανάλωση, καταναλωτισμός,  καταναλωτικές πρακτικές και τρόποι ζωής

·        Έγκλημα, παραβατικότητα και ανομία

·        Κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και κοινωνικότητα

·        Κοινωνικές πολιτικές και κοινωνική ένταξη

·         

Κόστος συμμετοχής

Μη μέλη της ΕΚΕ συμμετοχή με εισήγηση + Εγγραφή: 50€

Μη μέλη της ΕΚΕ, απλή συμμετοχή: 30€

Μέλη της ΕΚΕ με εισήγηση+ Συνδρομή 2019: 40€

Μέλη της ΕΚΕ, απλή συμμετοχή: 30€

Φοιτητές με εισήγηση: 25€

Φοιτητές απλή συμμετοχή (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί): 10€

 

Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής του 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας

 

Καθ. Γεώργιος Πλειός,

Πρόεδρος ΕΚΕ

Επισυνάπτεται: ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ