7ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΚΕ με θέμα: «Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση;» Αθήνα, 18 – 20 Μαρτίου 2020

7ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΚΕ με θέμα: «Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση;» Αθήνα, 18 – 20 Μαρτίου 2020

 

7ο Τακτικό Συνέδριο της  ΕΚΕ με θέμα: «Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση;» Αθήνα, 18 – 20 Μαρτίου 2020

To Πρόγραμμα του Συνεδρίου