Διεθνές Συνέδριο Displacing Sex for Sale Aalborg University, Copenhagen, Denmark Κοπεγχάγη , 29-30-31, Μαρτίου 2017.

Διεθνές Συνέδριο Displacing Sex for Sale Aalborg University, Copenhagen, Denmark Κοπεγχάγη , 29-30-31, Μαρτίου 2017.

 

Διεθνές  Συνέδριο / Ιnternational   Conference

Displacing Sex for Sale

Aalborg University, Copenhagen, Denmark

Κοπεγχάγη , 29-30-31,  Μαρτίου 2017.  

Για  συμμετοχή  και πληροφορίες:  

http://prospol.eu/is1209/index.php/files/download/185

 

29th, 30th and 31st March 2017

 

Deadline: 15th September 2016